Syndication

23.04.2018. - V.Novosti - OD 2006. godine do danas broj beba kod pripadnica lepšeg pola sa srednjom školom smanjen je na svega 1,3 deteta po ženi! One su, očigledno, u većoj meri osetile promenu načina isplate roditeljskog dodatka u 24 mesečne rate i lošijeg su materijalnog statusa u odnosu na žene sa fakultetom.A žene sa srednjoškolskom diplomom, kako ističe dr Petar Vasić, demograf, docent na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, posebno je važna ciljna grupa za populacionu politiku. Pre svega zato što su po broju dominantne, ima ih čak 56,6 odsto. On smatra da bi trebalo stvoriti uslove, pre svega finansijske, kojim bi se podstakle na rađanje žene sa osnovnom i srednjom školom.Samo 7.397 pripadnica lepšeg pola u Srbiji koje su u 2005. godini odlučile da se ostvare na polju materinstva imalo je fakultetsku diplomu, dok ih je posle 11 godina, prema poslednjim podacima iz 2016, na spisku gotovo 19.500.Među njima je 1.123 mastera i 107 doktora nauka. Za isto to vreme mama bez dana škole je skoro duplo manje, a onih koje su uspele da završe tek osnovnu školu je sa 13.167 "pao" na svega 6.008, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.Sa povećanjem školske spreme smanjuje se prosečan broj dece po ženi, što je slučaj i u mnogim evropskim zemljama.Zastupljenost najniže obrazovne kategorije među Romkinjama više je od sedam puta veća od proseka za žensko stanovništvo u Srbiji. Gotovo polovina njih uda se pre navršene 18. godine, a osmina čak i pre navršenih 15 godina.PRVO dete treba isključiti iz obuhvata roditeljskim dodatkom, a na osnovu ostvarene uštede dvostruko treba povećati iznos za drugo dete, smatra dr Vasić, i obavezno isplaćivati novac u celosti, a ne tokom 24 meseca! Uštede se, po njemu, mogu ostvariti tako što bi se ograničio obuhvat roditeljskim dodatkom na starosnu grupu od 18 do 35 godina, uvažavajući preporuke Svetske zdravstvene organizacije, i na osnovu toga bi se povećali iznosi davanja za dodatnih 20 odsto.