Syndication

24.04.2018. - Opština Raška - 

40. SEDNICA ČETVRTOG SAZIVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE RAŠKA će se održati 24. aprila 2018. godine (utorak) u Sali Opštinske uprave Raška (ul. P. Vilimonovića 1, na I. spratu) sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED
- RAZMATRANjE ZAPISNIKA SA 39. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA;
1. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O PRVOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE RAŠKA ZA 2018. GODINU;
IZVESTILAC: Miladija Milivojević, šef Odseka za finansije, budžet i LPA;
2. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU PLANA USLUGA SA IZVEŠTAJEM O FINANSIJSKOM POSLOVANjU DOMA ZDRAVLjA RAŠKA U 2017. GODINI I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA;
IZVESTILAC: Verica Vujanac, vd direktora Doma zdravlja Raška;
3. RAZMATRANjE PLANA USLUGA DOMA ZDRAVLjA RAŠKA ZA 2018. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN USLUGA;
IZVESTILAC: Verica Vujanac, vd direktora Doma zdravlja Raška;
4. RAZMATRANjE GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA ZA 2018. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU GODIŠNjEG PROGRAMA;
IZVESTILAC: Zoran Stašević, samostalni stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu;
5. RAZMATRANjE GODIŠNjEG PROGRAMA MERA I RADOVA NA SMANjENjU RIZIKA OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA ZA 2018. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU GODIŠNjEG PROGRAMA;
IZVESTILAC: Zoran Stašević, samostalni stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu;
6. RAZMATRANjE IZMENE FINANSIJSKOG DELA PROGRAMA POSLOVANjA I PROGRAMA KORIŠĆENjA SUBVENCIJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PUTEVI RAŠKA ZA 2018. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMENE FINANSIJSKOG DELA PROGRAMA;
IZVESTILAC: Ivan Milićević, rukovodilac Sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove JKP Putevi Raška;
7. PREDLOG ODLUKE O IZBORU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE RAŠKA NA OSNOVU SPROVEDENOG JAVNOG KONKURSA;
IZVESTILAC: Mirko Šćelović, predsednik konkursne komisije;
8. RAZMATRANjE PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U CENTRU ZA KULTURU, OBRAZOVANjE I INFORMISANjE „GRADAC“ RAŠKA SA PREDLOGOM ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK;
IZVESTILAC: Dejan Koturanović, direktor CKOI „Gradac“;
9. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DODELE BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE RAŠKA ZA UDRUŽENjA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2017. GODINE SA PREDLOGOM ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA;
IZVESTILAC: Zoran Simović, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
10. PREDLOG REŠENjA O UPOTREBI SREDSTAVA IZ TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE ZA 2018. GODINU;
IZVESTILAC: Miladija Milivojević, šef Odseka za finansije, budžet i LPA;
11. PREDLOG PRAVILNIKA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU NOVČANE NAKNADE ZA OBRAZOVANjE I USAVRŠAVANjE DAROVITIH UČENIKA I STUDENATA;
IZVESTILAC: Veljko Raković, član Opštinskog veća;
12. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA DODELU NOVČANIH NAKNADA ZA OBRAZOVANjE I USAVRŠAVANjE DAROVITIH UČENIKA I STUDENATA;
IZVESTILAC: Veljko Raković, član Opštinskog veća;
13. PREDLOG ODLUKE O FINANSIRANjU TROŠKOVA PREVOZA LICIMA NA STRUČNOJ PRAKSI U OPŠTINSKOJ UPRAVI, JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave;
14. TEKUĆA PITANjA;