Syndication

11.05.2018. - Građani Srbije mogu nabaviti putno zdravstveno i u filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), saopštio je Fond. Putna polisa RFZO-a omogućava osiguraniku da se u slučaju potrebe obrati najbližoj zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zatekne van zemlje, ne ograničavajući ga na državne ustanove ili određenu mrežu zdravstvenih ustanova u inostranstvu. Trošak u svakoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu uz račun i medicinski dokument biće nadoknađen u roku od 14 dana.

U saopštenju se navodi i da za priznavanje troškova nije od značaja da li Srbija sa zemljom putovanja ima sklopljen međudržavni ugovor.

Cena porodične polise za Grčku ili bilo koju drugu evropsku zemlju uključujući i Tursku i Rusiju iznosi 780 dinara po osobi za put od 10 dana, 1.090 dinara za 15 dana, dok se put od pet dana u RFZO može osigurati za 390 dinara, navodi se u saopštenju. (Beta)