Syndication

15.05.2018. – Politika - Izvod iz matične knjige rođenih – skoro da se podrazumevalo da ovaj dokument, uz napomenu „ne stariji od šest meseci”, morate da donesete na šalter da biste ostvarili neko svoje pravo. To, međutim, više neće biti slučaj. Gotovo sve opštine u Srbiji završile su prepis matičnih knjiga iz papirnog u elektronski oblik, što je bio preduslov da državni organi mogu elektronskim putem da pribavljaju ova dokumenta. Nema više čekanja u redovima za izvode, plaćanja taksi, vraćanja sa šaltera jer vam fali još jedan papir. Kako objašnjava Marina Dražić, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave, Zakonom o opštem upravnom postupku omogućeno je da se državni organi povežu i da razmenjuju elektronskim putem izvode iz matičnih knjiga za potrebe određenih postupaka građana. Precizira da je 98,3 odsto opština podatke iz matičnih knjiga prenelo u elektronski oblik. Dakle, u istoriju odlaze i „službena putovanja” po zemlji, da biste, na primer, izvadili krštenicu u gradu u kojem ste rođeni.