Syndication

24.05.2018. - Na osnovu člana 7. Odluke o načinu utvrđivanja i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova i načinu utvrđivanja kućnih brojeva i označavanju zgrada brojevima na teritoriji opštine Raška („Službeni glasnik opštine Raška“, br. 187/2018), Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Raška objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje inicijativa za davanje naziva ulicama i trgovima na 
teritoriji opštine Raška

I
Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Raška, a u skladu sa Odlukom o načinu utvrđivanja i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova i načinu utvrđivanja kućnih brojeva i označavanju zgrada brojevima na teritoriji opštine Raška i utvrđenih merila i kriterijume po kojima ulice i trgovi mogu dobijati imena, objavljuje Javni poziv za dostavljanje inicijativa za davanje naziva ulicama i trgovima na teritoriji opštine Raška.

II
Inicijativu za utvrđivanje ili promenu naziva ulice, odnosno trga može pokrenuti Skupština opštine Raška, građani, mesna zajednica, Komisija i druga zainteresovana lica i organi.

III
Merila i kriterijumi po kojima ulice i trgovi mogu dobijati imena su:

1. Da se, ukoliko postoji mogućnost, vrati naziv koje su ulica ili trg imala u samom nastanku;
2. Da nazivi imaju geografska, etnografska, istorijska, kulturna i druga obeležja vezana za Rašku i okolinu, odnosno Republiku Srbiju (spomenici kulture, istorijsko nasleđe, nazivi gradova, reka, planina, jezera, područja iz kojeg potiče stanovništvo naseljeno u ulici i sl., značajni događaji i datumi iz daleke i bliske prošlosti);
3. Da su u pitanju imena znamenitih ličnosti iz prošlosti iz svih sfera ljudskog stvaralaštva. Misli se na osobe koje su na bilo koji način bile vezane za Rašku i okolinu, bilo da su poreklom iz ovih krajeva, bilo da su svojim radom i delima donosili dobro Raški i okolini ili Srbiji i njenom narodu, a da nisu sa ovog područja.

IV
Inicijative se podnose u pisanoj formi i sadrže:
- podatke o podnosiocu inicijative;
- predlog naziva ulice ili trga;
- tačno određenu lokaciju ulice ili trga;
- pismeno obrazloženje.
Inicijative se podnose Komisiji za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Raška.

V
Komisija će razmotriti sve prispele inicijative i na osnovu njih pripremiti nacrt odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova i isti proslediti na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave.

VI
Ovaj Javni poziv će se objaviti u lokalnim sredstvima javnog informisanja (Kopernikus RTV Raška, ND Sat), na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Raška i na oglasnim tablama mesnih zajednica i Opštinske uprave Raška.

VII
Rok za dostavljanje inicijativa je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Raška.
Takođe, inicijative koje su zvanično dostavljene Skupštini opštine Raška do dana objavljivanja ovog javnog poziva, Komisija će uzeti u razmatranje.

VIII
Inicijative se podnose Komisiji za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Raška sa naznakom „Inicijativa za davanje naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Raška“ neposredno na šalteru za prijem pošte Opštinskog uslužnog centra, ul. Predraga Vilimonovića 1, svakim radnim danom od 08-14 sati, ili putem pošte na adresu:

OPŠTINA RAŠKA
Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Raška
ul. Predraga Vilimonovića 1
36350 Raška

sa naznakom „Inicijativa za davanje naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Raška“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Kontakt osoba: Slobodan Ristović, tel. 036/736-244. (Opština Raška)