Syndication

08.06.2018. - 32. SEDNICA OSMOG ODBORNIČKOG SAZIVA SO-e RAŠKA će se održati 13. juna 2018. godine (sreda) u sali SO Raška u Raški sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predložen je sledeći D N E V N I R E D
- USVAJANjE ZAPISNIKA SA 31. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE RAŠKA;
1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE RAŠKA ZA 2017. GODINU;
IZVESTILAC: Miladija Milivojević, šef Odseka za finansije, budžet i LPA;
2. PREDLOG ODLUKE O DEOBI I OTUĐENjU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA I OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI;
IZVESTIOCI: Ignjat Rakitić, predsednik opštine i Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave Raška;
3. IZVEŠTAJ O RADU OPŠTINSKE UPRAVE RAŠKA ZA 2017. GODINU SA PREDLOGOM ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave Raška;
4. PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU USAGLAŠAVANjA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELjENOG MESTA RAŠKA;
IZVESTILAC: Branko Kostić, šef Odseka za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
5. PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU PLANA DETALjNE REGULACIJE KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE “GOLIJA”, SA STRATEŠKOM PROCENOM UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA);
IZVESTILAC: Branko Kostić, šef Odseka za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
6. PREDLOG ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA DELA PLANA DETALjNE REGULACIJE SUVO RUDIŠTE;
IZVESTILAC: Branko Kostić, šef Odseka za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
7. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA INDUSTRIJSKU ZONU U DRAGANIĆIMA;
IZVESTILAC: Branko Kostić, šef Odseka za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
8. PREDLOG ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA DELA PLANA GENERALNE REGULACIJE LISINA-ČAJETINA-TRESKA NA KOPAONIKU (ZONA 1);
IZVESTILAC: Branko Kostić, šef Odseka za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
9. PREDLOG ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA DELA PLANA GENERALNE REGULACIJE LISINA-ČAJETINA-TRESKA NA KOPAONIKU (ZONA 2);
IZVESTILAC: Branko Kostić, šef Odseka za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
10. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PREDLOG UGOVORA O OSNIVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE KOPAONIK;
IZVESTILAC: Radenko Cvetić, direktor TO „Raška“;
11. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLjANjE KOMUNALNIM OTPADOM „REGION KRALjEVO” O IMENOVANjU DIREKTORA REGIONALNOG CENTRA;
IZVESTILAC: Slobodan Ristović, sekretar SO;
12. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU NEPOKRETNOSTI NA KORIŠĆENjE I UPRAVLjANjE OSNOVNOJ ŠKOLI ,,JOSIF PANČIĆ“ BALjEVAC;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave Raška;
13. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU NEPOKRETNOSTI NA KORIŠĆENjE I UPRAVLjANjE OSNOVNOJ ŠKOLI ,,JOŠANIČKA BANjA“ IZ JOŠANIČKE BANjE;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave Raška;
14. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU NEPOKRETNOSTI NA KORIŠĆENjE I UPRAVLjANjE JAVNOJ USTANOVI „SPORTSKI CENTAR“ RAŠKA;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave Raška;
15. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM ZA IZGRADNjU KEJA NA RECI JOŠANICI U JOŠANIČKOJ BANjI;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave Raška;
16. PREDLOG REŠENjA O FORMIRANjU KOMISIJE ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM ZA IZGRADNjU KEJA NA RECI JOŠANICI U JOŠANIČKOJ BANjI;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave Raška;
17. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM ZA PROŠIRENjE GROBLjA U PANOJEVIĆIMA;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave Raška;
18. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM ZA PROŠIRENjE GROBLjA U MILATKOVIĆIMA;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave Raška;
19. PREDLOG REŠENjA O FORMIRANjU KOMISIJE ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave Raška;
20. PREDLOG REŠENjA O OTUĐENjU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM KNEŽEVIĆ ŽIVORADU IZ RAŠKE;
IZVESTILAC: Vladan Stanišić, predsednik Komisije za raspolaganje građevinskim zemljištem;
21. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „RAŠKA“ IZ RAŠKE;
IZVESTILAC: Ivan Milićević, predsednik Komisije za administrativna pitanja;
22. ODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE. (Opština Raška)