Syndication

11.06.2018. - U budžetu opštine Raška za 2018. godinu, planirano je 30 miliona dinara za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, tako da je uz odobreno sufinansiranje NZS a, ukupan budžet za sprovođenje LAPZ a u  2018. godini 45.000.000  dinara i to za sledeće programe: javne radove, stručnu praksu i dodatno obrazovanje i obuku, subvencionisanje za otvaranje novih radnih mesta i samozapošljavanje. (Opština Raška)