Syndication

12.07.2018. - TREĆE životno doba sa sobom nosi i jednu od najvećih životnih promena - kraj radnog staža, napuštanje višegodišnjeg radnog staža i odlazak u penziju. Nestrpljenje i nepoznanica od novog načina života dodatno se usložnjava u slučaju kada se čekanje na prvu penzionu isplatu oduži i na nekoliko meseci. Dosadašnja iskustva pokazuju da su budući penzioneri upravo oni koji mogu da ubrzaju ovaj proces i otklone sve prepreke koje su razlog višemesečnog kašnjenja prve penzije.

Neodgovornost poslodavaca, zakasnele uplate zarada i neisplaćivanje otpremnine u zakonski propisanom roku samo su neki od razloga zbog kojih "novi" penzioneri ponekad dugo čekaju na prvu isplatu penzionog čeka. Otežavajuću okolnost čine i nekompretni podaci o stažu osiguranika, zakasnele zarade i doprinosi za penziono i invalidno osiguranje. Sve ovo su razlozi koji na samom početku penzionog staža utiču na dužinu trajanja postupka i rešenje o penzionisanju. Osim isplate same penzije, rešenje o penzionisanju neophodno je i za regulisanje zdravstvenog osiguranja i zdravstvene knjižice, kao i dobijanje kartice sa popustom za javni gradski prevoz, mogućnost korišćenja čekova, popusta za penzionere ili zaduživanja kod banaka za povoljne kredite koje daju penzionerima.

PROVERA

Iz Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje (PIO) upozoravaju buduće penzionere da se još tokom radnog angažovanja posvete proveri svih podataka o stažu, infomišu o svom statusu, prikupe svu neophodnu dokumentaciju i što pre predaju zahteve na šalterima Fonda PIO.

- Imamo slučajeve da se tek nakon podnošenja zahteva i pokretanja postupka za penzionisanje utvrdi da nisu registrovani kompletni podaci o stažu korisnika u prethodnom periodu - kažu u Fondu PIO. - Podaci mogu biti nepotpuni zbog neuplaćenih doprinosa, nepredavanja prijava M-4, nepostojanja pravne i finansijske dokumentacije o radnom angažovanju osobe i pribavljanje dokaza o radnom angažovanju onih koji su radili van zemlje. Kod nas svoja prava ostvaruje oko 4,5 miliona korisnika.

Podaci za periode kada je neka osoba bila u osiguranju, a koji nisu registrovani u matičnoj evidenciji PIO utvrđuju se po službenoj dužnosti u toku samog postupka za ostvarivanje prava za penziono i invalidsko osiguranje. Uprkos činjenici da od 2010. godine utvrđivanje propusta poslodavaca korisnicima osiguranja jednostavnije nego ranije zbog funkcionisanja elektronskog servisa, sama procedura oko prikupljanja svi neophodnih dokumenata često može i da se zakomplikuje. Iz PIO kažu da vreme neophodno za prikupljanje dokumentacije zavisi od svakog konkretnog slučaja, ali i od vrste penzije za koju se predaje zahtev i dodaju i da je zakonski rok za donošenje rešenja dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Budući penzioneri dobiće na vremenu ukoliko sami provere svoj staž i podatke o uplatama u matičnoj evidenciji koja je dostupna na zvaničnom sajtu Fonda PIO. Naime, svaki korisnik osiguranja na zahtev dobiće jedinstveni PIN kod i posredstvom računara ući u bazu podataka. PIN kod dobija se besplatno uz popunjen zahtev i ličnu kartu u svim filijalama i on se može koristiti neograničeno. Ovu uslugu do sada je koristilo oko 80.000 korisnika, kojima je zagarantovana sigurnost uvida, zaštitu podataka i bezbedno korišćenje elektronskog servisa.

Provera podataka o stažu registovanih u bazi matične evidencije Fonda PIO savetuje se svim budućim penzionerima. Oni to mogu učiniti i preko listing M-4 koji se dobija besplatno, uz ličnu kartu na uvid na šalterima filijala - tvrde iz PIO. - Praćenje podataka u elektronskoj bazi svakako je mnogo jednostavnije jer tako svi zaposleni mogu da prate evidenciju podataka o prijavama i odjavama, kao i o svom stažu osiguranja tokom radnog veka. Najvažnije je da se na taj način imaju mogućnost pravovremenog reagovanja u slučaju uočavanja nekih nepravilnosti.

DOPRINOSI

Nepravilnosti u evidenciji PIO događaju se čak i uslučajevima kada su zaposleni ceo radni vek proveli u jednoj firmi i redovno dobijali plate, ali im ipak nedostaje nekoliko meseci ili čak i godine staža. Posebnu pažnju kod provere evidencije treba da obrate oni koji su bili zaposleni kod više različitih poslodavaca, oni koji su radili u firmama koje su otišle u stečaj, privatizovane na loš način ili likvidirane.

Staž upisan u radnu knjižicu nije najbitniji za podnošenje zahteva za penzionisanje, već da li su za te godine bili plaćeni svi doprinosi. Kada podaci nisu tačni ili potpuni ili je staž ostvaren u inostranstvu, postupak za ostvarivanje prava na penziju može trajati duže vreme zbog prikupljanja svih neophodnih informacija posebno u slučaju zahteva kod organa drugih država. Takođe, dok se svi podaci pravilno ne utvrde i ne prikupi sva neophodna dokumentacija rešenje po zahtevu se ne može doneti. Fond je dužan da pribavi i obradi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

- Ukoliko stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, što je takođe moguće, onda je ona u obavezi da dostavi podatke o kojima se ne vodi službena evidencija, a koji su od uticaja za odlučivanje po zahtevu. To se uglavnom odnosi na rešenja o prekidu radnog odnosa, medicinsku dokumentaciju, dokaze o stažu ostvarenom u inostranstvu ili školovanju - zaključuju u Fondu.

OBAVEZE I MOGUĆNOSTI PRIMANjA PENZIJE

Penzija se može primati na tekući račun, na kućnu adresu, na šalteru isporučne pošte, na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten, na devizni račun i preko ovlašćenih lica.

Penzioner je dužan da prijavi Fondu promenu adrese i svaku drugu promenu koja je od uticaja na pravo. Korisnik starosne penzije može bez ograničenja ponovo ući u osiguranje (da se zaposli) po ugovoru o radu, ugovoru o delu, autorskom ugovoru, i da prima penziju, izuzev kada se zaposli u inostranstvu (uključujući i bivše jugoslovenske republike), ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Penzioner koji se ponovo zaposli ili obavlja samostalnu delatnost najmanje 12 meseci, ima pravo na novi obračun penzije. (Večernje novosti)