Syndication

10.08.2018. - ND sat - 12. avgust je proglašen za Međunarodni dan mladih 1999. godine na predlog Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na Svetskoj ministarskoj konferenciji za mlade u Lisabonu 1998. godine, s idejom promocije Svetskog akcionog programa za mlade koji je usvojen 1995 Rezolucijom 50/81. Ovim se osnažuju mladi širom sveta da organizuju aktivnosti radi podizanja svesti o njihovim problemima i položaju u društvu.
Kancelarija za mlade Raška je za Međunarodni dan mladih spremila spektar aktivnosti od kojih centralno mesto zauzima organizovanje humanitarne žurke. Ideja za organizaciju potekla je od samih mladih jer smatraju da tog dana simboličnom akcijom ukazuju koliko je bitno da svi mladi trebaju imati jednaka prava i mogućnosti. 

Povodom Međunarodnog dana mladih, biće organizovana humanitarna žurka pod nazivom "Mladi za mlade" koja se realizuje u nedelju 12.08.2018. godine sa početkom od 18 časova.Humanitarnom žurkom prikupljamo novčana sredstva koja su namenjena mladima i deci sa smetnjama u razvoju.