Syndication

02.10.2018. - NDsat, Opština Raška - U dane vašara 12.,13., i 14.oktobra 2018.godine dozvoljava se privremeno zapremanje komunalnih i drugih javnih površina na području grada Raške, radi izlaganja i prodaje robe, pružanju ugostiteljskih usluga, obavljanja sitnih zanatskih usluga i postavljanje zabavnih igara na sledećim površinama:
- Na trotoarima i ulicama Predraga Vilimonovića, Dušanove, Nemanjine (sa leve strane pored parka), Ratka Lukovića (sa desne strane pored parka), Dr Jovanovića, Miluna Ivanovića(sa leve strane pored parka) i Savatija Miloševića, s tim što se u ulici Miluna Ivanovića od uliceNemanjinedoulicePredragaVilimonovića (stari ulaz u bioskop) ostavlja prostor za programski sadržaj TO „Raška“ i Centra za kulturu „ Gradac“,
- Izvršiti obeležavanje prodajnih mesta(mikro lokacija)u gore pomenutim ulicama,a ostaviti ulaze u poslovne prostorije (trgovinske i ugostiteljske radnje i dr.)samo u širini ulaznih vrata,
- Postavljanje šatora i pružanje ugostiteljskih usluga na zelenoj pijaci u oba nivoa, na gornjem kraju ulice Ratka Lukovića od ulice Karađorđeva do stepeništa kod crkvei u ulici Predraga Vilimonovića,
- Naprostoru:tenis terena, platoa Motela “Putnik“, košarkaškom igralištuKK ,,Bane'' Raška irukometnom igralištu kod OŠ ,,Raška'', mogu se postaviti zabavne igre (ringišpili, fliperi, stoni fudbal isl.)uz obavezno pribavljanje odobrenja organa uprave nadležnog za komunalne poslove.
- Na platou ispod Crkve u Raški za izložbenu prodaju rakije i meda, domaćih registrovanih poljoprivrednih proizvođača (tezge će obezbediti JKP „Raška“ ili TSO „Raška“ za svoje potrebe)
Privremeno zapremanje komunalnih i drugih javnih površina se odobrava u periodu od 12.10.2018.godine od 0700 sati do 14.10.2018.godine do 2400 sati.
Na mestima gde se prodaje pečenje,roštilj i slično obavezno u površini mikro lokacije postaviti podne obloge u cilju zaštite javnih površina.
Svi korisnici muzike, razglasa i muzičkih aparata iste mogu koristiti 12. i13. oktobra 2018.godine od 0800do0200 sati(sledećeg dana) i 14. oktobra 2018. godine od 0700 do 2400 sati.