Syndication

05.10.2018. - 50. SEDNICA ČETVRTOG SAZIVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE RAŠKA će se održati 05. oktobra 2018. godine (petak) u Sali Skupštine opštine Raška (ul. Studenička BB) sa početkom u 11,00 časova.
Za ovu sednicu predložen je sledeći: 
DNEVNI RED
- RAZMATRANjE ZAPISNIKA SA 48. i 49. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA;
1. UTVRĐIVANjE PREDLOGA STATUTA OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave i predsednik Komisije za iz¬ra¬du predloga ak¬ta o pro¬me¬ni Sta¬tu¬ta op¬šti¬ne;
2. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O OSTVARIVANjU GODIŠNjEG PLANA RADA ZA RADNU 2017/2018. GODINU PREDŠKOLSKE USTANOVE „VESELO DETINjSTVO“ RAŠKA I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA O OSTVARIVANjU GODIŠNjEG PLANA RADA ZA RADNU 2017/2018. GODINU PREDŠKOLSKE USTANOVE „VESELO DETINjSTVO“ RAŠKA;
IZVESTILAC: Violeta Knežević, direktor PU „Veselo detinjstvo“;
3. RAZMATRANjE GODIŠNjEG PLANA RADA ZA RADNU 2018/2019. GODINU PREDŠKOLSKE USTANOVE „VESELO DETINjSTVO“ RAŠKA I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU GODIŠNjEG PLANA RADA ZA RADNU 2018/2019. GODINU PREDŠKOLSKE USTANOVE „VESELO DETINjSTVO“ RAŠKA;
IZVESTILAC: Violeta Knežević, direktor PU „Veselo detinjstvo“;
4. RAZMATRANjE PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA ZA RADNU 2018/2019. GODINU PREDŠKOLSKE USTANOVE „VESELO DETINjSTVO“ RAŠKA I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA RADNU 2018/2019. GODINU PREDŠKOLSKE USTANOVE „VESELO DETINjSTVO“ RAŠKA;
IZVESTILAC: Violeta Knežević, direktor PU „Veselo detinjstvo“;
5. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O OBEZBEĐIVANjU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE DELATNOSTI PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA U BUDžETU OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Violeta Knežević, direktor PU „Veselo detinjstvo“;
6. PREDLOG ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO KONKURSU ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA
- PRESEK 02. JUL 2018. GODINE,
- PRESEK 01. AVGUST 2018. GODINE;
IZVESTILAC: Željko Nikić, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
7. PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU ČETVRTE DOPUNE PROGRAMA POSTAVLjANjA MANjIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA PODRUČJU OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Branko Kostić, šef Odseka za urbanizam;
8. PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU ISPRAVKE ŠESTE DOPUNE PROGRAMA POSTAVLjANjA PRIVREMENIH OBJEKATA NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA KOPAONIK;
IZVESTILAC: Branko Kostić, šef Odseka za urbanizam;
9. PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU DESETE DOPUNE PROGRAMA POSTAVLjANjA PRIVREMENIH OBJEKATA NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA KOPAONIK;
IZVESTILAC: Branko Kostić, šef Odseka za urbanizam;
10. NACRT ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE RAŠKA ZA 2019. GODINU;
IZVESTILAC: Miladija Milivojević, šef Odseka za finansije, budžet i LPA;
11. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA OTPIS POTRAŽIVANjA OPŠTINE RAŠKA OD SUBJEKTA PRIVATIZACIJE ,,DRUŠTVO ZA ODRŽAVANjE ZGRADA“ D.O.O. BEOGRAD;
IZVESTILAC: Miladija Milivojević, šef Odseka za finansije, budžet i LPA;
12. PREDLOG REŠENjA O PROMENI APROPRIJACIJE – SPORTSKI CENTAR;
IZVESTILAC: Miladija Milivojević, šef Odseka za finansije, budžet i LPA;
13. PREDLOG REŠENjA O UPOTREBI SREDSTAVA IZ TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE ZA 2018. GODINU – JUBILARNE NAGRADE;
IZVESTILAC: Miladija Milivojević, šef Odseka za finansije, budžet i LPA;
14. RAZMATRANjE PRIGOVORA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, SEKTORA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR, ODELjENjA REPUBLIČKE URBANISTIČKO GRAĐEVINARSKE INSPEKCIJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE URBANIZMA I KONTROLE POVERENIH POSLOVA IZ BEOGRADA, IZJAVLjENOG NA LOKACIJSKE USLOVE OPŠTINSKE UPRAVE - ODSEKA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE BROJ: ROP-RAS-23395-LOC-1/2017 ODNOSNO INTERNI BROJ: 353-66/17 OD 14.08.2017.GODINE;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, načelnik Opštinske uprave;
15. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA JU „SPORTSKI CENTAR“ RAŠKA SA JAVNOG NADMETANjA ZA ZAKUP ZEMLjIŠTA NA GRADSKOM BAZENU:
- ZA POSTAVLjANjE APARATA ZA KROFNE,
- ZA OBAVLjANjE UGOSTITELjSKE DELATNOSTI – RESTORANA,
- ZA POSTAVLjANjE APARATA ZA KOKICE I KUKURUZ, 
- ZA POSTAVLjANjE FRIŽIDERA ZA PRODAJU SLADOLEDA;
IZVESTILAC: Lazar Paunović, direktor JU „Sportski centar“ Raška;
16. PREDLOG ODLUKE O ODABIRU PROGRAMA/PROJEKATA KOJIMA SE IZ BUDžETA OPŠTINE RAŠKA DODELjUJU SREDSTVA ZA FINANSIRANjE UDRUŽENjA;
IZVESTILAC: Zoran Simović, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
17. RAZMATRANjE ZAHTEVA CENTRA ZA ALTERNATIVNU KULTURU ZA PREUSMERAVANjE ODOBRENIH SREDSTAVA OD 29. AVGUSTA 2018. GODINE SA PREDLOGOM ODLUKE;
IZVESTILAC: Zoran Simović, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
18. RAZMATRANjE ZAPISNIKA SA DEVETE SEDNICE KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANjA GRAĐANA OPŠTINE RAŠKA SA PREDLOGOM REŠENjA;
IZVESTILAC: Andrijana Milenković, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
19. RAZMATRANjE ZAPISNIKA SA SEDME SEDNICE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA SA PREDLOGOM REŠENjA;
IZVESTILAC: Milan Pokimica, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
20. TEKUĆA PITANjA;