Syndication

15.10.2018. - Blic - Građani Srbije uskoro će dočekati dan kada će moći da raskinu ugovor sa mobilnim operaterom čijom uslugom nisu zadovoljni i pre isteka ugovorenog roka, a prestaće i da strepe od toga da će im mesečni račun biti petostruko uvećan! Prema novom zakonu o elektronskim komunikacijama, koji bi uskoro trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri, prekomernoj potrošnji konačno bi trebalo da dođe kraj, jer će mobilni operateri biti dužni da obaveste klijenta čim njegov mesečni račun dostigne dvostruko veći iznos u odnosu na prosečno zaduženje. Na taj način će građani moći blagovremeno da uoče problem i preduzmu sve što je potrebno kako bi sprečili dalje uvećanje računa za tu uslugu, piše Kurir. Kada je reč o raskidu ugovora, klijenti će, prema novom zakonu, to moći da urade u bilo kom trenutku, s tim što će morati da izaberu jednu od dve ponuđene opcije raščišćavanja računa sa operaterom koja je za njih povoljnija. Jedna opcija je da plate naknade za ostvarene popuste za period za koji su koristili uslugu i da isplate opremu koju koriste po punoj maloprodajnoj ceni koja je važila u vreme zaključenja ugovora. Druga mogućnost je da plate mesečne naknade za preostali period važenja ugovora i opremu po povlašćenoj ceni, ukoliko su uz uslugu kupili i terminalnu opremu (telefon, modem/ruter, set-top boks...). Pored ovih novina, operateri će biti dužni da potrošače prilikom zaključenja ugovora detaljno obaveste o uslovima ugovora i cenama usluga. Takođe, eventualni sporovi između građana i operatera koji se odnose na kvalitet usluge i iznos računa moći će vansudski da rešava Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL). Prema novom zakonu o elektronskim komunikacijama, operateri će biti dužni da pretplatniku na njegov zahtev pruže i uslugu "roditeljske kontrole". Usluga roditeljske kontrole omogućava: ograničavanje pristupa određenim sadržajima, zabranu upućivanja poziva i slanja elektronskih poruka na određene brojeve, upućivanje poziva i slanje elektronskih poruka samo na određene brojeve i kontrolu troškova. Zakon prvi put predviđa i nadležnost Vlade Srbije da donosi norme kojima se reguliše preduzimanje preventivnih mera od strane ministarstva po pitanju bezbednosti i zaštite dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija, kao aktivnosti od javnog interesa.