Syndication

02.11.2018. - 37. SEDNICA OSMOG ODBORNIČKOG SAZIVA SO-e RAŠKA će se održati 07. novembra 2018. godine u sali SO Raška u Raški sa početkom u 10,00 časova. Za dnevni red sednice predvidjeno je 18 tacaka, izmedju ostalog, IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE RAŠKA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30. SEPTEMBRA 2018. GODINE SA PREDLOGOM ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE RAŠKA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30. SEPTEMBRA 2018. GODINE, zatim IZVEŠTAJ O OSTVARIVANjU GODIŠNjEG PLANA RADA ZA RADNU 2017/2018. GODINU PREDŠKOLSKE USTANOVE „VESELO DETINjSTVO“ RAŠKA SA PREDLOGOM ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA O OSTVARIVANjU GODIŠNjEG PLANA RADA ZA RADNU 2017/2018. GODINU PREDŠKOLSKE USTANOVE „VESELO DETINjSTVO“ RAŠKA, kao i PREDLOG ODLUKE O OBEZBEĐIVANjU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE DELATNOSTI PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA U BUDžETU OPŠTINE RAŠKA.