Syndication

02.11. 2018. - Novosti - Inspektorima ubuduće neće biti potreban nalog i neće morati da se legitimišu na ulasku u neku trgovinu radi provere da li ona izdaje fiskalne račune, već će moći kao "tajni kupac" lično da se osvedoči da li će za robu koju je "pazario" dobiti račun. To je, naime, jedna od novina predviđenih Izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadozru, o kojem je javna rasprava nedavno okončana. U toku je usklađivanje zakona sa pristiglim primedbama, nakon čega će biti poslat vladi na razmatranje, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Novine koje Zakon o inspekcijskom nadozru donosi su između ostalog, uvođenje mešovitog inspekcijskog nadzora u preduzećima, zajedničko obavljanje inspekcijskih poslova, firmama će se dati mogućnost da priznaju prekršaje, što je, navode, model koji je već zaživeo kod saobraćajnih prekršaja, a omogućava blaže sankcije. Kada je reč o izmenama zakona koje se tiču samoinicijativnog prijavljivanja prekršaja u "sopstvenim redovima", dosadašnja mogućnost da kompanije pozovu inspektore u savetodavnu posetu biće proširena. Firme će, nakon usvajanja izmena i dopuna, moći same da se jave inspektoru i kažu da su napravile prekršaj.