Syndication

06.11.2018. - Blic - Set poreskih zakona koji će, kako je najavio ministar finansija Siniša Mali, biti dostavljen Narodnoj skupštini na razmatranje krajem godine, predviđa neke olakšice koje će obradovati buduće roditelje, građane s problematičnim stambenim kreditima, ali i privrednike. U skladu sa opredeljenjem Vlade za stvaranje uslova za povećanje nataliteta, izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana predlaže se da od poreza bude oslobođena solidarna pomoć do visine prosečne zarade isplaćene u Republici koju zaposleni dobije za rođenje deteta, kažu u Ministrarstvu finansija za Tanjug. Zakonodavac je prilikom sastavljanja izmena ovog zakona imao u vidu i rešavanje tzv. problematičnih stambenih kredita. Zato predlaže da od poreza budu izuzeti prihodi koje građanin ostvari u slučaju vansudskog poravnanja s bankom za stambeni kredit koji se smatra problematičnim, a u slučaju kada banka izvrši otpis preostalog potraživanja, uz prethodnu obavezu klijenta da izmiri određeni deo duga prema banci.