Syndication

 29.11.2018. - 52. SEDNICA ČETVRTOG SAZIVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE RAŠKA će se održati 30. novembra 2018. godine (petak) u Sali Opštinske uprave Raška (ul. Predraga Vilimonovića 1) sa početkom u 10,00 časova. Za ovu sednicu predložen je dnevni red od 27 tacaka, izmedju ostalog, UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DRUGOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE RAŠKA ZA 2018. GODINU, zatim UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA, kao i PREDLOG REŠENjA O UTVRĐIVANjU PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA.