Syndication

06.12.2017. - Dvadeset četrvta sednica osmog odborničkog saziva Skupštine Opštine Raška zakazana je za petak, 8. decembar. Na sednici će biti razmatran izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Opštine Raška za period januar-septembar 2017. godine sa predlogom odluke o usvajanju istog, zatim predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama, kao i izmene i dopune cenovnika usluga JKP Putevi Raška.