Syndication

09.02.2018 – V. Novosti -  DO pre nekoliko godina overa u sudu je značila overu potpisa, a sada overa kod javnog beležnika znači i overu sadržine predmetnog ugovora. To znači da overi predugovora ili ugovora o kupoprodaji prethodi detaljna provera dokumentacije od strane notara. Prema sada već ustaljenoj proceduri, prodavac na zakazanu kaparu treba da donese na uvid svu originalnu dokumentaciju koju poseduje. Advokat posrednika će je pažljivo pregledati i ako je sve u redu, na osnovu priložene originalne dokumentacije, izradiće predugovor ili ugovor o kupoprodaji. Poželjno je pre poslednjeg parafa da kupac i prodavac pažljivo pročitaju sadržaj dokumenta i razjasne sve eventualne nejasnoće.Ovakav način overe ugovora skoro potpuno isključuje mogućnost mahinacija I zlouputrebe.