Syndication

10.02.2018. - Projekat “Mladi sutrašnjice” predstavlja interkulturalno iskustvo koje je deo shvatanja pojma mira u svetu. U današnjem vremenu, kada je sve očiglednije da je pojam mira kompromitovan i nerazumljiv, projektom nameravamo da mladim ljudima pružimo priliku za bolje razumevanje koncepta odnosno značaja mira i omogućimo aktivno učestvovanje u shvatanju ove tematike kao predstavnika svoje nacije i države iz koje dolaze. Kroz ovo kratko interkulturalno putovanje želimo da promovišemo posvećenost mladih prema miru i osvestimo ih o mogućim ulogama i mogućnostima koje mogu uraditi kako bi pravda, poštovanje ljudskih prava i jednake mogućnosti postale realnost za svakog pojedinca na ovom svetu.
Razmena će se održati u mestu Polpenaze del Garda (Italija). Radni jezik će biti engleski.
KOJE OPŠTINE/ORGANIZACIJE UČESTVUJU U PROJEKTU?
a) Opština Polpenaze del Garda (Italija)
b) Volonterski centar Dunav (Rumunija)
c) Opština Raška (Srbija)
d) Komarka del Bajo Cinca/Baiks Cinca ( Španija)

Učesnici ne moraju brinuti oko troškova smeštaja i ishrane - obezbeđuje ih vodeća projektna organizacija. Putni troškovi će biti refundirani po Erazmus plus principu. Učesnici moraju biti rođeni između 2001. godine i 2005. godine (13-17 godina).
KAKO SE PRIJAVITI ZA UČEŠĆE?
Prijave se podnose do 23.02.2018, u uslužnom centru opštinske uprave Raška (Predraga Vilimonovića 1), s naznakom na prednjoj strani koverte: "KONKURS ZA UČEŠĆE NA PROJEKTU 'MLADI SUTRAŠNjICE' " - NE OTVARATI".
Preduslov za učešće predstavlja dostavljanje sledećih podataka:
- Kopija prve stranice iz đačke knjižice, s navedenim osnovnim podacima o učeniku/učenici, overena u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Raška, Predraga Vilimonovića 1 ;
- Uspeh u školi (kopija ocena iz đačke knjižice ili svedočanstva, iz prvog polugodišta tekuće školske godine, overenih u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Raška, Predraga Vilimonovića 1);
- Vladanje u školi (kopija ocene iz vladanja iz đačke knjižice ili svedočanstva, iz prvog polugodišta tekuće školske godine, overena u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Raška, Predraga Vilimonovića 1);
- Pismo preporuke (slobodna forma, od nastavnika ili zvaničnog predstavnika udruženja građana/sportskog kluba ispred kog dolazite);
- Esej na engleskom jeziku na temu mira i tolerancije ili poštovanja ljudskih prava (minimum 200 reči);
- Zbog specifičnosti uzrasta grupe pisano odobrenje za putovanje preko granice oba roditelja/staratelja, overeno u opštinskoj upravi Raška ili u Osnovnom sudu u Raški.