Syndication

12.02.2018. - Opština raška -27. SEDNICA OSMOG ODBORNIČKOG SAZIVA SO-e RAŠKA
će se održati 14. februara 2018. godine (sreda) u sali SO Raška u Raški sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predložen je sledeći
D N E V N I R E D
- USVAJANjE ZAPISNIKA SA 26. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE RAŠKA;
1. RAZMATRANjE LOKALNOG AKCIONOG PLAN ZA MLADE OPŠTINE RAŠKA ZA PERIOD OD 2018. DO 2021. GODINE SA PREDLOGOM ODLUKE O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE OPŠTINE RAŠKA ZA PERIOD OD 2018. DO 2021. GODINE;
IZVESTILAC: Ivana Ilić, koordinator kancelarije za mlade;
2. RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD RAŠKA ZA 2018. GODINU SA PREDLOGOM ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD RAŠKA ZA 2018. GODINU;
IZVESTILAC: Nataša Pejčinović, vd direktora Centra za socijalni rad Raška;
3. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANjU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD RAŠKA;
IZVESTILAC: Nataša Pejčinović, vd direktora Centra za socijalni rad Raška;
4. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE ODRŽAVANjE ZGRADA, MINIMALNE VISINE TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANjA I VISINE NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA NA PODRUČJU OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Milomir Petrović, radnik opštinske uprave;
5. PREDLOG ODLUKE O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Milomir Petrović, radnik opštinske uprave;
6. RAZMATRANjE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA OPŠTINE RAŠKA ZA 2018. GODINU SA PREDLOGOM ODLUKE O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA OPŠTINE RAŠKA ZA 2018. GODINU;
IZVESTILAC: Tijana Pajević, pomoćnik predsednika opštine za lokalni ekonomski razvoj;
7. PREDLOG ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANjA I OZNAČAVANjU NAZIVA NASELjENIH MESTA, ULICA I TRGOVA I NAČINU UTVRĐIVANjA KUĆNIH BROJEVA I OZNAČAVANjU ZGRADA BROJEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Slobodan Ristović, sekretar SO;
8. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI BEZ NAKNADE;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, vd načelnika Opštinske uprave Raška;
9. PREDLOG ODLUKE O IZMENI UGOVORA O ZAKUPU;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, vd načelnika Opštinske uprave Raška;
10. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU NEPOKRETNOSTI NA KORIŠĆENjE I UPRAVLjANjE;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, vd načelnika Opštinske uprave Raška;
11. PREDLOG ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA DELA PLANA DETALjNE REGULACIJE SUVO RUDIŠTE NA KOPAONIKU;
IZVESTILAC: Branko Kostić, šef Odseka za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
12. PREDLOG ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE LISINA – ČAJETINA – TRESKA NA KOPAONIKU;
IZVESTILAC: Branko Kostić, šef Odseka za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
13. PREDLOG REŠENjA O OTUĐENjU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM DESIMIRKI FRKOVIĆ IZ RAŠKE;
IZVESTILAC: Vladan Stanišić, predsednik komisije za raspolaganje građevinskim zemljištem;
14. PREDLOG REŠENjA O OTUĐENjU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM SLAĐANI NIKOLIĆ IZ BEOGRADA;
IZVESTILAC: Vladan Stanišić, predsednik komisije za raspolaganje građevinskim zemljištem;
15. PREDLOG REŠENjA O RAZMENI GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM IZMEĐU OPŠTINE RAŠKA I MILICI ČORBIĆ, GRADAC;
IZVESTILAC: Vladan Stanišić, predsednik komisije za raspolaganje građevinskim zemljištem;
16. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „RAŠKA'' U RAŠKI;
IZVESTILAC: Ivan Milićević, predsednik Komisije za administrativna pitanja;
17. ODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE.