Syndication

14.02.2018. - ND sat - Danas je održana 27. Sednica osmog odborničkog saziva SO Raška.Na sednici je usvojeno  15 tačaka dnevnog reda. Odbornici su raspravljali o lokalnom akcionom planu  za mlade opštine Raška,  zatim o planu i programu rada u 2018. godini Centra Za Socijalni Rad, kao i o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće održavanje zgrada, minimalne visine troškova investicionog održavanja, visini naknade za rad prinudnog upravnika zgrada na području naše opštine kao i predlog odluke o opštem kućnom redu u stambenim i poslovnim zgradama.Odbornici lokalnog parlamenta su razmatrali i predlog odluke o lokalnom akcionom planu zapošljavanja na teritoriji Opštine Raška tokom 2018. godine. Usvojena je i odluka o načinu utvrđivanja i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova i načinu utvrđivanja kućnih brojeva i označavanju zgrada brojevima na teritoriji Opštine Raška.