Syndication

14.02.2018. - Opština Raška - Zbog izgradnje sistema za tretman i prečišćavanje otpadnih voda, koja uključuje i izgradnju kolektora i delimičnu rekonstrukciju postojećeg kanalizacionog sistema i cevovoda sirove vode, pešački most u Raški biće zatvoren za korišćenje do 19.02.2018.