Syndication

 23.02.2018. –RTS -Na zemlji se svakog minuta proizvede milion plastičnih kesa, a kako bi se smanjila količina plastičnog otpada, Evropska komisija je u januaru donela Stategiju o plastici koja predviđa znatno smanjenje upotrebe plastičnih kesa. Jedna od mera je njihova naplata, zbog čega je znatno smanjena upotreba kesa. Pojedini građani ističu da koriste plastične kese, dok drugi smatraju da ih treba izbaciti iz upotrebe. Plastične kese koristimo nekoliko minuta, a za njihovu razgradnju potrebno je više stotina godina. Zato što zagađuju životnu sredinu, proizvođači i uvoznici moraju da plate naknadu čiji iznos zavisi od toga da li su biorazgradive. Prošle godine u komunalnom otpadu završilo je više od 7.000 tona kesa, a od te količine 97 procenata čine kese koje su biorazgradive. U nekim zemljama, plastične kese se povlače iz upotrebe a u nekim naplaćuju. Pokazalo se da i proizvodnja papirnih kesa uništava prirodu zbog masovne seče drveća.