Syndication

12.03.2018. – V. Novosti - Startap kompanijama u Srbiji koje razvijaju aplikacije za plaćanje u onlajn prodavnicama, Narodna banka Srbije (NBS) nudi besplatno testiranje njihovih ideja. Međutim, u protekle tri godine, koliko im je ova mogućnost na raspolaganju, gotovo ni jedna kompanija nije iskoristila prednost testiranja svojih inovacija.Naime, Zakon o platnim uslugama iz 2014. dozvolio je privatnim firmama koje osmišljavaju sisteme za pružanje finansijskih usluga, da uz pozitivno mišljenje NBS testiraju svoje poslovne ideje, platne sisteme, i to besplatno. Reč je o novim idejama firmi, a koje prave softvere za plaćanje putem mobilnih telefona, internet aplikacije, kao i rešenja za plaćanje karticama.